Uvjeti korištenja web stranice

1. Termini

Pristupom ovoj web stranici, dostupnoj sa http://ba.lcslhgg.com, slažete se da se pridržavate ovih Uslova i odredbi korištenja web stranice i slažete se da ste odgovorni za sporazum sa svim važećim lokalnim zakonima. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, zabranjen vam je pristup ovoj web stranici. Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su autorskim pravima i zakonom o žigovima.

2. Koristite License

Dopuštena je dozvola za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala na Proizvođač lifta kućnih kuća web stranici samo za lično, nekomercijalno privremeno gledanje. Ovo je dodjela licence, a ne prijenos vlasništva i prema ovoj licenci ne možete:

Ovo će omogućiti Proizvođač lifta kućnih kuća da prekine kršenje bilo kojeg od ovih ograničenja. Po prestanku, i vaše pravo na gledanje će biti ukinuto i trebali biste uništiti sve preuzete materijale koje posjedujete, bilo da su u štampanom ili elektronskom formatu. Ovi Uslovi usluge stvoreni su uz pomoć Generatora uslova usluge .

3. Odricanje od odgovornosti

Svi materijali na web stranici Proizvođač lifta kućnih kuća dostupni su "takvi kakvi jesu". Proizvođač lifta kućnih kuća ne daje nikakva jamstva, bila ona izražena ili implicirana, stoga poništava sva druga jamstva. Nadalje, Proizvođač lifta kućnih kuća ne daje nikakve izjave o tačnosti ili pouzdanosti korištenja materijala na svojoj web stranici ili na drugi način u vezi s takvim materijalima ili bilo kojim stranicama povezanim s ovom web lokacijom.

4. Ograničenja

Proizvođač lifta kućnih kuća ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe materijala na Proizvođač lifta kućnih kuća web stranici, čak i ako je Proizvođač lifta kućnih kuća ili ovlašteni predstavnik ove web stranice obaviješten , usmeno ili pismeno, o mogućnosti takve štete. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja implicitnih garancija ili ograničenja odgovornosti za slučajnu štetu, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na web stranici Proizvođač lifta kućnih kuća mogu uključivati ​​tehničke, tipografske ili fotografske greške. Proizvođač lifta kućnih kuća neće obećati da je bilo koji materijal na ovoj web stranici tačan, potpun ili aktuelan. Proizvođač lifta kućnih kuća može promijeniti materijale sadržane na svojoj web stranici u bilo koje vrijeme bez najave. Proizvođač lifta kućnih kuća ne obvezuje se ažurirati materijale.

6. Veze

Proizvođač lifta kućnih kuća nije pregledao sve web stranice povezane sa svojom web lokacijom i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Prisustvo bilo koje veze ne znači prihvaćanje Proizvođač lifta kućnih kuća stranice. Korištenje bilo koje povezane web stranice je na vlastitu odgovornost korisnika.

7. Modifikacije Uslova korištenja web stranice

Proizvođač lifta kućnih kuća može revidirati ove Uslove korištenja za svoju web stranicu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korištenjem ove web stranice slažete se da ćete biti vezani trenutnom verzijom ovih Uslova korištenja.

8. Vaša privatnost

Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

9. Važeći zakon

Bilo koji zahtjev koji se odnosi na Proizvođač lifta kućnih kuća web stranicu bit će podložan zakonima ax -a bez obzira na sukob zakona.